Vodiči EC
Водич за ЕУ програм COSME

Водич за ЕУ програм HORIZON 2020

Приступ финансијама - Програм за развој предузећа и иновацијa Западног Балкана

21.10.2016

Усвојена Стратегија развоја малих и средњих предузећа РС за период 2016-2020

Народна скупштина Републике Српске је у наставку 14. сједнице, одржане од 18-20.10.2016. године, усвојила Стратегију развоја малих и средњих предузећа Републике Српске за период 2016-2020.  

Циљ доношења Стратегије је подршка стварању нових и развоју постојећих малих и средњих предузећа (МСП), повећањe броја запослених, подршка стварању предузетничке инфраструктуре за потребе МСП, побољшање предузетничког образовања, доношењe квалитетних прописа за МСП, обезбјеђење приступа финансијама, те едукацију и промоцију МСП.

Документ је усклађен са Европским актом за мала и средња предузећа (Small business act).

Стратегија се састоји из неколико поглавља која се односе на макроекономске и статистичке показатеље, SWOT анализу, визију,  стратешке циљеве, програме и активности и акциони план за провођење исте.

Основни стратешки циљеви предвиђени Стратегијом су: јачање конкурентности МСП, подршка стварању повољног пословног окружења за МСП, те стимулисање развоја и промоције предузетништва и предузетничких вјештина.

19.10.2016
Учествујте на међународним пословним сусретима у Новом Саду

Рeпубличкa aгeнциja зa рaзвoj мaлих и срeдњих прeдузeћa Рeпубликe Српскe и Рaзвojнa aгeнциja Србиje, пoзивajу Вaс нa Meђунaрoднe пoслoвнe сусрeтe зa прeдузeћa и клaстeрe који ће се одржати 18. новембра 2016. године у Мастер центру Новосадског сајма, улица Хајдук Вељкова 11, са почетком у 10 часова. Пословни сусрети ће се организовати у оквиру 2. Привредног форума Републике Србије и Републике Српске, а под покровитељством Европске мреже предузетништва.

Saznaj više o ovoj vijesti

19.10.2016
У сарадњи са руским универзитетом подстицати иновативна предузећа

Републичку агенцију за развој малих и средњих предузећа посјетили су прошле седмице представници Универзитета техничких наука Волга из Русије. Била је то узвратна посјета партнера са руског државног универзитета.

Saznaj više o ovoj vijesti

19.10.2016
Први позив за достављање приједлога пројеката за учешће на конкурсу за додјелу бесповратних средстава

Програм за локалну самоуправу и економски развој EU Prolocal објавио је Први позив за достављање приједлога пројеката за учешће на конкурсу за додјелу бесповратних средстава. Укупна вриједност бесповратних средстава која ће се додијелити овим позивом је 5.867.490 КМ тј. 3.000.000 евра.

Saznaj više o ovoj vijesti

18.10.2016
Позив за подношење приједлога пројеката за „Програм прекограничне сарадње БиХ - Црна Гора 2014-2020“

Делегација Европске уније у Босни и Херцеговини објављује позив за подношење приједлога пројеката за „Програм прекограничне сарадње Босна и Херцеговина - Црна Гора 2014-2020, Први позив за пројекте“ који се финансира из средстава Предприступне помоћи за овај програм за 2014, 2015. и 2016. годину.

Saznaj više o ovoj vijesti

Анкета

Које од наведених услуга агенције би вам биле најкорисније?

1. Едукације (стручно образовање)
2. Инвестиционе услуге
3. Савјетовање у пословању