ACCELERATORProjekat ACCELERATOR odnosno „Razvoj akceleratora za obezbjeđenje boljeg pristupa finansiranju za inovativna MSP“, sufinansiran od strane Evropske unije kroz Interreg Dunavski transnacionalni program, iz sredstava ERDF i IPA fondova, okuplja 15 partnera iz  9 zemalja.

Svrha projekta je olakšavanje pristupa sredstvima za finansiranje inovacija kroz poboljšavanje institucionalnih uslova i vezanih instrumenata podrške za potrebe razvijanja usluga akceleracije i vezanog strateškog okvira za saradnju na regionalnom i programskom nivou. 
Nosilac projekta je Szechenui fond rizičnog kapitala iz Mađarske, a ukupna vrijednost projekta iznosi 1.966.163,42 EUR. Projekat će se realizovati od 1.1.2017. do 30.6.2019. godine.

Republička agencija za razvoj MSP je predstavnik BiH u projektu odgovoran za izgradnju insitucionalnog okvira za razvoj i implementaciju progama akceleracije u Republici Srpskoj.
Akceleracija podrazumijeva usluge tehničko-stručne podrške u kombinaciji sa vlasničkim ulaganjima za  brzorastuća preduzeća sa globalnom perspektivom baziranom na inovacijama. U skladu sa tim, primarna ciljna grupa projekta su MSP kojima je potreban kapital, ali im nedostaju vještine do njega dođu.

S obzirom da je projekat je usmjeren na integrisanje institucija vlasničkog ulaganja u regionalni inovacioni ekosistem, sekundarne ciljne grupe projekta su organizacije za podršku poslovanju u koje će usluge akceleracije biti integrisane, i predstavnici javnog sektora relevantni za razvoj instiucionalnog i pravnog okvira za realizaciju ovakvih programa podrške MSP.
Osim  uvođenja  novih  programa akceleracije  i jačanje postojećih,  projekat obuhvata i stvaranje transnacionalne mreže u Dunavskoj regiji, kao i saradnja i razmjenu iskustava između iskusnijih i manje iskusnih regija u implementaciji programa akceleracije.

Više informacija o projektu, može se pronaći na zvaničnoj  internet stranici  projekta http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/accelerator