Darko Stevanović


Darko Stevanović

+387 65 518 974

s.darko@blic.net.net

Neznanih junaka 16/11, Bijeljina

Zanimanje: Upravljanje kvalitetom, Drvoprerada

Klijent
„ Mega Drvo“ d.o.o Bijeljina

Kontakt podaci klijenta
Kontakt osoba: Ostojić Svetozar
Telefon: 055 -255 -188
E-mail: megadrvo@teol.net

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum):
24. Jun 2008 -1.6.2009.

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati):
Priprema poslovnog sistema prema ISO 9001:2008; Primarna prerada drveta, izrada lameliranih ploča i građevinske stolarije;u procesu certifikacije.Klijent

„ Mega Drvo“ d.o.o Bijeljina

Kontakt podaci klijenta
Kontakt osoba: Ostojić Svetozar
Telefon: 055 -255 -188

E-mail:megadrvo@teol.net

 
Vrijeme realizacije projekta od-do (datum): Septembar 2009

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)

Priprema poslovnog sistema za primjenu FSC COC