Dean Marić


Dean Marić

+387 66 800 006

deanmaric@yahoo.com

III prigradski put bb , Banja Luka

Zanimanje: Upravljanje kvalitetom


KLIJENTI


Nova Drvna Industrija Vrbas d.o.o.

Kontakt podaci klijenta
Kontakt osoba:  Zoran Mandić
Telefon: 065/394986

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum):   09.2009–08.2010:
Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati):
Implementacija ISO 9001:2008
Implementacija ISO 14001
Implementacija FSC standardaLipa Drvo d.o.o. Omarska


Kontakt podaci klijenta:
Kontakt osoba: Goran Jovičić
Telefon: 065/881-878

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum):   06.2010-12.2010
Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati):
Implementacija ISO 9001:2008
Implementacija FSC standardaAlpha Security d.o.o.

Kontakt podaci klijenta:
Kontakt osoba: Božidarka Golubović
Telefon: 065/042-045

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum):   10.2009 – 05.2010.
Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati):
Implementacija ISO 9001:2008