Zoran Arsić


Zoran Arsić

00387 65 006 325

zgamarsic@gmail.com

Karađorđeva br 303, Bijeljina

Zanimanje: Izrada poslovnog plana, Marketing, Organizacija proizvodnje, Poslovno planiranje, Upravljanje i organizacija MSP, Upravljanje kvalitetom, Unapređenje prodaje, Upravljanje prodajom i nabavkom


Klijenti:

ŠU-MA plast d.o.o. Bijeljina


Kontakt podaci klijenta:

Kontakt osoba: Vlado Božić

Telefon:  065 958 465

E-mail: vlado-bozic©sumaplast.net


Vrijeme realizacije projekta od-do (datum):   novembar 2010. – maj 2011. Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati:

- Izrada procedura prodaje, proizvodnje i skladištenja

- Izrada sistema evidencija učinaka zaposlenih u  neposrednoj proizvodnji (pojedinačna norma)

- Izrada kriterijuma za obračun plata zaposlenih u neposrednoj proizvodnji sa stimulativnim i korektivnim mjerama

- Obuka zaposlenih u tehničkoj pripremi za otvaranje radnih naloga – posebno dio koji se odnosi na evidenciju učinaka zaposlenih u neposrednoj proizvodnji

- Obuka zaposlenih u neposrednoj proizvodnji za evidentiranje učinaka vlastitog rada

- Obuka zaposlenih u obračunskoj službi za obradu podataka vezanih za učinke zaposlenih u neposrednoj proizvodnji

- Izrada preciznih kalkulacija cijene koštanja proizvoda iz proizvodnog programa preduzeća

- Precizno iskazivanje proizvodnih kapaciteta sa aspekta angažovane radne snage u pojedinim pogonima ili preduzeća u cjelini

- Praćenje troškova osnovnog i pomoćnog repromaterijala po radnim nalozima i njihovo poređenje sa normativima utrošaka tih repromaterijala


Rezultati projekta analitički gledano su sljedeći :

- Direktna povezanost između rezultata rada i plata zaposlenih u neposrednoj proizvodnji

- Racionalno korištenje svih resursa koje dovodi do smanjenja troškova i povećanja produktivnosti kroz stalne racionalizacije i unapređenja tehnološkog postupka

- Rješavanje pitanja motivacije za kvalitetan rad zaposlenih u neposrednoj proizvodnji

- Rješavanje pitanja fazne i završne kontrole kvaliteta proizvoda

- Usklađivanje toka gotovine po osnovu prihoda i rashoda za živi rad neposrednih izvršilaca u proizvodnji i za angažovani osnovni i pomođni repromaterijal

- Eliminisanje svih neracionalnosti u radu i sprečavanje subjektivnih faktora da utiču na nekontrolisano povećanje materijalnih troškova

- Precizno izračunavanje kalkulacije cijene koštanja proizvoda iz proizvodnog programa određuje naše mjesto na tržištu sa aspekta konkurentnosti

- Precizno iskazivanje kapaciteta preduzeća sa aspekta angažovane radne snage ukazuje na naše mjesto na tržištu sa aspekta obima proizvodnje

- Realan i precizan operativni plan proizvodnje koji garantuje ispunjenje ugovorenih obaveza u predviđenim rokovima

- Trenutno uočavanje svakog utroška repromaterijala koji probija limit određen normativom utroška i konkretna reakcija na uočenu pojavu odmah po nastanku te pojave

Rezultati projekta gledano integralno su izrazito dobra kontrola najkrupnijih stavki na troškovnoj strani bilansa uspjeha, kao i garancija dobre konkurentske sposobnosti preduzeća.