Dodjela sredstava posebnih namjena za šume RS u 2017.


08.12.2017.

Sredstava prema Javnom konkursu će se dodjeliti za realizaciju radova i aktivnosti u okviru proširene reprodukcije šuma. Pravo podnošenja prijave za Javni konkurs imaju sljedeći subjekti:

  1. privredna društva i druga pravna lica registrovana na području Republike Srpske za obavljanje djelatnosti, odnosno radova navedenih u članu 7. Pravilnika
  2. udruženja građana registrovana na teritoriji Republike Srpske za obavljanje djelatnosti, odnosno radova navedenih u članu 7. Pravilnika
  3. fizička lica koja su vlasnici šume i šumskog zemljišta na teritoriji Republike Srpske , a nisu članovi udruženja građana iz prethodne tačke.

Ukupan iznos sredstava koji će bidi dodjeljen po ovom Javnom konkursu iznosi 602.000,00 KM.

Rok za predaju prijave na Javni konkurs je 15 dana od dana objavljivanja na web stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Detaljnije informacije o Javnom konkursu možete pogledati i preuzeti OVDJE.