„Druga šansa“ za preduzetnike


03.08.2018.


Neuspjeh jednog poslovnog poduhvata ne mora značiti i kraj preduzetničke karijere. Zahvaljujući projektu „Prihvatanje neuspjeha da bi se olakšalo pružanje druge šanse preduzetnicima u Dunavskoj regiji“ („Embracing failure to facilitate second-chance entrepreneurship in the Danube region -  Danube Chance 2.0“), u kojem učestvuje i Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća, drugu šansu dobiće i preduzetnici u Republici Srpskoj. 
Cilj projekta je razvijanje politika „druge šanse“ preduzetnicima, kao i razvoj praktičnih rješenja za poboljšanje preduzetničkog učenja i kulture da bi se izbjegao „gubitak preduzetničkog potencijala“ i prevazišla „stigmatizacija“ preduzetnika koji su bankrotirali u Dunavskoj regiji.
Projekat je odobren za finansiranje u okviru Drugog poziva za podnošenje projektnih prijedloga u okviru Dunavskog transnacionalnog programa 2014-2020. Vrijednost projekta je 1.822.550 evra i sufinansiran je iz fondova Evropske unije (ERFD, IPA, ENI), od kojih se na Agenciju odnosi 94.750 evra.
Agencija je jedan od 17 partnera u projektu čije je provođenje počelo u julu ove godine. Aktivnosti predviđene  projektom realizovaće se 36 mjeseci međusobnom saradnjom partnera iz Njemačke, Rumunije, Austrije, Slovenije, Mađarske, Italije, Belgije,  Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine, Slovačke, Moldavije i Ukrajine. Vodeći partner u projektu je IFKA – Agencija za razvoj  Ministarstva ekonomije Mađarske, a  Agencija je jedini partner iz Bosne i Hercegovine. Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske je pridruženi strateški partner u projektu.

Više informacija o projektu može se pronaći na zvaničnoj internet stranici http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danubechance2-0