POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PODRŠKE PREDUZETNICIMA SA POTEŠKOĆAMA U POSLOVANjU


23.01.2020.


 

Prijavite se za učešće u Programu podrške preduzetnicima sa poteškoćama u poslovanju.