Poziv preduzećima – objava ponude i potražnje na platformi „Care & Industry together against CORONA“


06.04.2020.


Pozivaju se preduzeća da se uključe u inicijativu Evropske mreže preduzetništa koja pomaže u borbi proti posljedica korona virusa. U tu svrhu uspostavljena je platforma pod nazivom „Care & Industry together against CORONA.“

Objavom profila na platformi, moguće je pronaći ciljane kontakte u zdravstvenoj industriji, akademskim krugovima te vladama pojedinih zemalja.

Kako bi svi objavljeni profili bili maksimalno pouzdani i kako bi se spriječile moguće zloupotrebe, profili će prije objave proći kontrolu regionalnih partnera EEN mreže.

Glavni ciljevi platforme

 • prikupljanje i predstavljanje profila ponude i tražnje
 • podsticanje interakcije između zdravstvene zaštite, privrede, vlade, akademskih zajednica i ostalih
 • maksimalna pouzdanost ponuda

Područja

 • roba široke potrošnje (prevencija/dijagnostika/liječenje/rehabilitacija)
 • dijagnostika (biomedicinska i medicinska tehnologija)
 • hitna medicina/oprema za spašavanje
 • oprema za bolnice i njegu
 • higijena, sterilizacija, dezinfekcija
 • ICT
 • komunikaciona tehnologija
 • intenzivna medicina, anesteziologija, respiracija
 • laboratorijska tehnologija
 • fizioterapija
 • terapija i fizikalna medicina
 • tehnologija igara – gejming
 • slobodno vrijeme
 • korona virus – mjere i podrška
 • ostalo

Proces se odvija u 5 koraka

 1. Registracija:
  – Pružaoci zdravstvenih usluga – trebalo bi da opišu svoje potrebe i/ili rješenja koja nude. Fokus je na bolnicama, njezi starijih osoba, brizi za djecu, kućnoj njezi, rehabilitaciji…
  – Kompanije – predstaviti svoje proizvode i usluge
  – Ostale institucije, univerziteti, vladine agencije – opisati svoje usluge
 2. Izrada jasnog i konciznog profila– vaš profil bi trebalo da opiše ko ste, šta možete ponuditi određenim partnerima i u kom području
 3. NAJBITNIJI korak– odabir područja u kome tražite/nudite rješenje te koji vas dalje navodi prema traženju partnera
 4. Proaktivno pretraživanje profila– ne čekati da vas neko odabere i zatraži sastanak!
 5. Ugovorite onlajn sastanak s potencijalnim partnerom

Pozivamo sve da se registruju na platformi, izaberu jednu od ponuđenih tema/područja za koja traže ili nude određena rješenja, pronađu partnera i pokrenu saradnju.

Osim toga, putem platforme moguće je pronaći organizacije koje pružaju usluge na tržištu, a konsultanti Evropske mreže Republike Srpske stoje vam na raspolaganju za pomoć u odabiru najprikladnijih partnera.

Link za registraciju možete pronaći OVDJE.