Uspostavljanje mentoring usluga za mala i srednja preduzeća


28.09.2017.


„Uspostavljanje i promocija mentoring usluga za mala i srednja preduzeća na Zapadnom Balkanu“ (faza 2), novi je projekta u čijoj realizaciji učestvuje i Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća, a glavni partneri su Japanska agencija za međunarodnu saradnju (JICA) i Razvojna agencija Srbije. Tim povodom juče je u prostorijama Agencije održan prvi sastanak sa japanskom delegacijom JICA-e koju su činili Takaši Kimura i Sorin Tudor.
Projekat ima za cilj uspostavljanje mehanizma mentorstva radi obezbjeđenja sistematične i standardizovane podrške malim i srednjim preduzećima. Mentor ima ulogu pružaoca usluga, koordinatora i savjetnika, koji pruža pravovremenu i kontinuiranu podršku MSP. Preduzeća i mentori zajednički analiziraju poslovanje i utvrđuju kritične tačke u poslovanju i akcioni plan za dalje aktivnosti. 
Mentoring sistem će se u naredne 3 godine, tokom trajanja projekta, uspostaviti i u Republici Srpskoj, a na osnovu dobre prakse uspješno razvijenog sistema mentorstva u Srbiji. Uspostavljanje mentoring sistema u Republici Srpskoj će, osim Agencije kao nosioca projektnih aktivnosti, biti provođen u koordinaciji sa Ministarstvom industrije, energetike i rudarstva RS, kao i  sa lokalnim partnerima, lokalnim razvojnim agencijama ili odjeljenjima zaduženim za lokalni razvoj i podršku biznisu. Početak obuke za mentore, koje će kandidovati RARS i lokalne samouprave, očekuje se u februaru ili martu 2018. godine.