Milioniti pregled Preduzetničkog portala RS


30.10.2017.


Preduzetnički portal Republike Srpske (www.preduzetnickiportalsrpske.net ) ostvario je juče milioniti pregled. Pokrenut je 9. novembra prošle godine kao jedinstvena onlajn platforma u Republici Srpskoj i BiH u okviru koje su objedinjene i sistematizovane najvažnije informacije koje su potrebne preduzećima, preduzetnicima, ali i onima koji žele pokrenuti poslovnu kativnost.
Preduzetnički portal Repubike Srpske projekat je koji je Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća realizovala u saradnji sa Ministarstvom industrije, energetike i rudarstva RS uz finansijsku podršku Evropske banke za obnovu i razvoj.
- Iz svakodnevnih kontakata sa preduzećima mi smo shvatili da je jedan od problema sa kojim se susreću i pristup relevantnim informacijama koje prate poslovanje. Do sada su te informacije pronalazili na veb stranicama različitih institucija, na šalterima, u brošurama i slično, a sada to sve imaju na jednom mjestu. Činjenica da smo za manje od godinu dana zabilježili više od milion pregleda sa preko 90.000 posjetilaca, najbolja je potrda da smo uspostavili funkcionalan mehanizam podrške našim privrednicima – ističe Marinko Đukić, direktor Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća.
Portal objedinjuje informacije od definisanja poslovne ideje, izrade biznis plana i registracije djelatnosti, do pronalaženja finansijskih sredstava, vođenja finansija, zapošljavanja, izmirivanja obaveza, uvođenja standarda, inovacija isl.
- Statistika je pokazala da su posjetioci portala najčešće pretraživali stranice sa informacijama o procedurama registracije, porezima, taksama, poslovnim zonama, regulativi, a među najčitanijim je kategorija „javni pozivi“ u kojoj objavljujemo informacije o aktuelnim projektima koji unapređuju poslovno okruženje ili samo poslovanje i podsticajnim sredstvima za podršku preduzećima i preduzetnicima – kaže Đukić.
Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća i dalje će osluškivati potrebe privrednika i uskladu s tim dalje razvijati sadržaje na Preduzetničkom portalu Republike Srpske.