Učestvujte na poslovnim susretima „BUDUĆNOST GRADNjE“ u Austriji


14.03.2018.


Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća, kao koordinator Evropske mreže preduzetništva u Republici Srpskoj, i Evropska mreža preduzetništva  Austrije pozivaju sve zainteresovane poslovne subjekte na poslovne susrete pod nazivom BUDUĆNOST GRADNjE (engl. THE FUTURE OF BUILDING), koji će se održati 08. i 09. maja 2018. godine u Beču.
Učesnici konferencije iz Republike Srpske imaće priliku da steknu znanja o najnovijim tehnologijama u sektoru građevinarstva, prezentuju svoje projektne ideje, pronađu poslovne partnere, dobiju pristup novim tržištima, iniciraju prekogranične kontakte i usvoje najnovija znanja u oblasti građevinskg sektora.
Konferencija i poslovni susreti odnose se na sljedeće sektore: 

 • Moderno urbano planiranje
 • Pametne zgrade
 • Novi metodi gradnje i materijali
 • Digitalizacija
 • Socijalno stanovanje
 • Energetska efikasnost
 • Održiva i zelena gradnja
 • Gradnja drvetom
 • Prirodni materijali
 • Putevi i tuneli, putna infrastruktura
 • Pametne kuće i automatizacija

Registracija, kao i  više informacija u vezi sa događajem,  dostupni su na službenoj intertnet  stranici događaja: https://buildings2018.b2match.io/, a krajnji rok za registraciju je 30. april 2018. godine.

Učesnici iz inostranstva su izuzeti plaćanja naknade za učešće na konferenciji.  

Za sve dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju. Kontakt osoba u Republičkoj agenciji za razvoj malih i srednjih preduzeća Republike Srpske je Dejan Šešlija  tel: 066 714-313, imejl: dejan.seslija@rars-msp.org