Program podrške zapošljavanju Roma u Republici Srpskoj u 2019. godini


09.04.2019.


JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske realizuje „Program podrške zapošljavanju Roma u Republici Srpskoj u 2019. godini” čija je ukupna vrijednost 203.710,00 KM, a finansira se iz granta Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH za 2018. godinu.

Programom je obuhvaćeno zapošljavanje Roma sa evidencije koji aktivno traže zaposlenje, a koji su na dan objave Javnog poziva za korišćenje sredstava bili izjašnjeni kao Romi/Romkinje na evidenciji Zavoda.

Detaljnije o pozivu možete pogledati OVDJE.