MarketMakers 

MarketMakers je projekat koji podržava Švajcarska vlada, a koji implementira konzorcijum Helvetas Swiss Intercooperation i Kolektiv d.o.o. (Posao.ba), čime se želi spojiti međunarodno i lokalno znanje.

Implementacija projekta krenula je 1.decembra 2012. godine i predviđeno je da traje 8,5 godina. Ukupna vrijednost projekta je devet miliona švajcarskih franaka.

Projekat je osmišljen s ciljem rješavanja pitanja zapošljavanja mladih na održiv način, sa naglaskom na tržišne prilike u privatnom sektoru i rješavanje prepreka koje sprečavaju širenje privatnog sektora kroz sistemske intervencije.

Projekat se provodi na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine, a jedan od kofasilitatora bila je Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća. Agencija je bila uključena u intervencije u sektoru turizma.