Grantovi za mala i srednja preduzeća EU4BUSINESS


11.06.2018.


Projekt EU4Business vrijedan je 16,1 mil EUR pomoći će lokalni razvoj, kao i razvoj konkurentnosti u lokalnim zajednicama širom BiH, istaknuto je prilikom predstavljanja tog projekta u Sarajevu.
Od aprila 2018. do marta 2022. Evropska unija sa 15 mil EUR i SR Njemačka sa 1,1 mil EUR zajednički sufinansiraju projekt, a provode ga GIZ, UNDP i ILO u saradnji sa domaćim
institucijama. Direktni korisnici grantova u ukupnom iznosu od 10 mil EUR, biće mala i srednja preduzeća, poljoprivrednici i brzorastuće firme. Krajem 2018. godine očekuju se prvi javni pozivi u sklopu ovog projekta. Podrška će biti usmjerena firmama koje su izvozno orijentisane, IT sektoru, metalskom i drvoprerađivačkom sektoru, turizmu, te ruralnom razvoju i poljoprivredno-prehrambenom sektoru. Jedan od glavnih ciljeva projekta je približiti Bosnu i Hercegovinu evropskim standardima i Evropskoj uniji.