Počela obuka za pripremu i provođenje razvojnih projekata


07.08.2018.


U Istočnoj Ilidži u toku je trodnevna obuka zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave i lokalnim razvojnim agencijama, koji su angažovani na poslovima pripreme i provođenja projekata, a koju realizuje Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća u saradnji sa Ministarstvom uprave i lokalne samouprave Republike Srpske. 
Obuku o temi „Instrumenti za identifikaciju i pripremu razvojnih projekata“ pohađa 14 polaznika iz opština Rudo, Istočno Novo Sarajevo, Vlasenica, Trnovo, Rogatica, Grada Istočno Sarajevo, te Gradske razvojne agencije Istočno Sarajevo.
Program obuke osmišljen je tako da učesnicima pruži informacije o procesu identifikacije projektnih ideja, dostupnim izvorima finansiranja, procesu pripreme projektnih prijedloga prema metodologiji koju koristi najveći broj međunarodnih i domaćih donatora, ali i da omogući učesnicima da kroz rad u grupama rade na praktičnom razvoju projektnih prijedloga.
Obuka se provodi u okviru projekta Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća pod nazivom „Jačanje kapaciteta jedinica lokalnih samouprava i lokalnih razvojnih agencija kroz osposobljavanje lokalnih timova za pripremu i vođenje razvojnih projekata. Od 2015. godine do danas ovu obuku je prošlo  178 polaznika iz 35 jedinica lokalne samouprave.