Dva miliona pregleda Preduzetničkog portala RS


29.10.2018.


Preduzetnički portal Republike Srpske (www.preduzetnickiportalsrpske.net ) ostvario je do danas dva miliona pregleda sa više od 235.000 posjetilaca. Pokrenut je 9. novembra 2016. godine kao jedinstvena onlajn platforma u Republici Srpskoj i BiH u okviru koje su objedinjene i sistematizovane najvažnije informacije koje su potrebne preduzećima, preduzetnicima, ali i onima koji žele pokrenuti poslovnu kativnost.
Preduzetnički portal Repubike Srpske projekat je koji je Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća realizovala u saradnji sa Ministarstvom industrije, energetike i rudarstva RS uz finansijsku podršku Evropske banke za obnovu i razvoj.
Portal objedinjuje informacije od definisanja poslovne ideje, izrade biznis plana i registracije djelatnosti, do pronalaženja finansijskih sredstava, vođenja finansija, zapošljavanja, izmirivanja obaveza, uvođenja standarda, inovacija isl.
Statistika je pokazala da su posjetioci portala najčešće pretraživali stranice sa informacijama o procedurama registracije, porezima, taksama, poslovnim zonama, regulativi, a među najčitanijim je kategorija „javni pozivi“ u kojoj objavljujemo informacije o aktuelnim projektima koji unapređuju poslovno okruženje ili samo poslovanje i podsticajnim sredstvima za podršku preduzećima i preduzetnicima.
Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća i dalje će osluškivati potrebe privrednika i uskladu s tim dalje razvijati sadržaje na Preduzetničkom portalu Republike Srpske.