Održane obuke mentora za praktičnu nastavu iz preduzeća


25.12.2018.


U  okviru projekta „Gastrofokus“, koji  u Trebinju provodi Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća Grada Trebinja, održane su dvije radionice za obuku mentora iz preduzeća koja imaju uspostavljenu saradnju sa Centrom srednjih škola Trebinje, i u kojima učenici obavljaju dio praktične nastave (zanimanja: kuvar, konobar, pekar i poslastičar).

Kroz radionice su obrađene sljedeće teme:

  • Mentorstvo u praktičnoj nastavi
  • Pedagoške osnove mentorskog rada
  • Opšte karakteristike adolescencije

U okviru navedenih tema učesnici radionica upoznati su sa:

  • Pojmom mentorstva i ulogom mentora
  • Konkretnim primjerima iz prakse
  • Odlikama tradicionalnog i savremenog mentorstva
  • Vještinama komunikacije
  • Razvojem motivacije u praktičnoj nastavi i razvojem timskog rada
  • Tehnikama praćenja postignuća učenika
  • Usmjeravanjem učenika za sticanje znanja, vještina i formiranje stavova u oblastima svog zanimanja itd.

Cilj održavanja radionica bio je unapređenje zanaja i vještina mentora iz preduzeća, koji su zaduženi za stručno savjetovanje i nadzor učenika koji u skladu sa nastavnim planom i programom obavljaju dio praktične nastave u preduzećima.

Predavači na radionicama bili su profesori Centra srednjih škola Trebinje.

Projekat „Gastrofokus“ realizuje se u okviru programa PrilikaPlus, koji u saradnji sa lokalnim partnerima u BiH provodi  Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća Banja Luka, a finansira Vlada Švajcarske.