Pokrenute aktivnosti na uspostavljanju veb portala poslovnih zona


25.01.2019.


Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća u saradnji sa organizacijom Catholic Relief Services (CRS) pokreće aktivnosti na izradi projektnog zadatka za uspostavljanje informacionog sistema sa web portalom industrijskih/poslovnih zona u Republici Srpskoj. Riječ je o platformi koja će objediniti sve relevantne podatke o dostupnim lokacijama u Srpskoj i stanju njihove infrastrukture, a biće dostupna potencijalnim investitorima. 
Projekat su na današnjem sastanku, koji je održan u Agenciji, prezentovali predstavnici Agencije i CRS. Predstavljen je projektni tim i dogovoreni načini saradnje i komunikacije u narednom periodu.
Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva privrede i preduzetništva RS, Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove RS, Poreske uprave RS, Agencije za posedničke, informatičke i finansijske usluge.