Snažna podrška Ministarstva privrede i preduzetništva


19.02.2019.


Ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Vjekoslav Petričević posjetio je danas Republičku agenciju za razvoj malih i srednjih preduzeća gdje je sa direktorom agencije Marinkom Đukićem razgovarao o  tome kako dodatno unaprijediti ovaj sektor. 
- Mala i srednja preduzeća su veoma značajna za ovo ministarstvo i mi smo tu da u saradnji sa Agencijom dođemo do što boljeg poslovnog ambijenta kako bi se omogućilo novo zapošljavanje – rekao je ministar Petričević.
Direktor Đukić podsjetio je da je u toku procedura za izmjenu Zakona o razvoju MSP i preduzetništva koja će omogućiti transformaciju u Razvojnu agenciju Republike Srpske čime će agencija dobiti određeni dio novih nadležnosti kao što je promocija stranih investicija.
- Moći ćemo da djelujemo na drugim poljima, ne samo u oblasti malih i srednjih preduzeća nego pitanjima razvoja uopšte. Mi smo za to  kadrovski opremljeni i sposobni i agencija će nastaviti da i dalje bude servis našoj privredi. Razgovarali  smo o mnogim projektima koje agencija trenutno provodi i za to imamo punu podršku ministarstva- rekao je Đukić.