Intenzivnija saradnja sa Evropskom mrežom preduzetništva Rusije


09.07.2019.


Delegacija Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća na čelu sa direktorom Marinkom Đukićem, u okviru aktivnosti Evropske mreže preduzetništva Republike Srpske, razgovarala je prošle sedmice sa predstavnicima Evropske mreže preduzetništva Rusije Ljubomirom Trifunovićem i Bakhitom Kaskejevom o mogućnostima intenzivnije saradnje u narednom periodu.

Dogovoreno je potpisivanje memoranduma o saradnji koji bi poslužio kao osnova za konkretne zajedničke aktivnosti, a ruski partneri incirali su i mogućnost uspostavljanja zajedničkog fonda za podršku i podsticaje inovativnih malih i srednjih preduzeća, po uzoru na slične fondove koji su već uspostavljeni sa Srbijom i Hrvatskom.

Predstavnici EEN Rusije pozvali su ovom prilikom predstavnike Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća na predstojeći Forum o poslovnoj saradnji koji će na jesen biti održan u Moskvi, a razgovarano je i o mogućem uključivanju Evropske mreže preduzetništva Rusije u suorganizaciju Foruma o internacionalizaciji poslovanja koji će biti održan u Banji Vrućici 7. i 8. novembra ove godine.