Jačanje kapaciteta RARS za privlačenje i realizaciju ulaganja


22.08.2019.


Uspjeh u privlačenju i realizaciji ulaganja koji je u proteklim godinama postigla Razvojna agencija Srbije dragocjeno je iskustvo koje može primjeniti i Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća nakon transformacije u Razvojnu agenciju Republike Srpske koja će uslijediti do kraja godine.
Upravo to je bio povod za sastanak predstavnika Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća sa kolegama iz Razvojne agencije Srbije koji je održan u Beogradu 20. avgusta ove godine.
Rukovodilac Odjeljenja za strateške investicije u Razvojnoj agenciji Srbije Vladimir Tomić i konsultant Svjetske banke Jovan Miljković upoznali su direktora RARS-a Marinka Đukića i njegove saradnike sa modelom privlačenja direktnih stranih investicija u Srbiji, načinom investicione promocije, identifikovanja ključnih sektora za razvoj i potencijala za ulaganja.
Direktor Đukić je uvjeren da se određena iskustva mogu primjeniti u Republici Srpskoj, a sa kolegama iz Razvojne agencije Srbije razgovarano je i o mogućnostima saradnje u smislu transfera znanja, obuke operativaca, kao i zajedničke promocije privrednih potencijala koji se nadopunjuju.