Održan drugi modul Programa podrške preduzetnicima sa poteškoćama u poslovanju


16.03.2020.


Drugi modul u okviru Programa podrške preduzetnicima sa poteškoćama u poslovanju održan je 12. i 13. marta ove godine u Razvojnoj agenciji Republike Srpske. Tema modula bilo je „Poslovno planiranje sa osvrtom na lekcije naučene iz prethodnog iskustva“, a predavač Dragan Gligorić, profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci.
Kandidati koji učestvuju u programu tokom dva dana obuke učili su o prednostima poslovnog modela u odnosu na tradicionalni biznis plan; izradi poslovnog modela - CANVAS; ideji za inoviranje poslovnog modela, SWOT analizu, detaljan nacrt poslovnog plana; testiranje poslovnog modela, koncept „MVP“ i Lean prilaz, kao i  proces ponovnog pokretanja preduzeća. 
Program podrške preduzetnicima sa poteškoćama u poslovanju realizuje Razvojna agencija Republike Srpske u okviru projekta „Prihvatanje neuspjeha da bi se olakšalo pružanje „druge šanse“ preduzetnicima u Dunavskoj regiji“ - DanubeChance2.0, koji sufinansira Evropska unija iz fondova  ERFD, IPA i ENI u okviru Dunavskog transnacionalnog programa.
Cilj programa je pružanje podrške preduzetnicima u prevenciji krize, stvaranju  mogućnosti ponovnog pokretanja poslovne aktivnosti, informisanju o alternativnim izvorima finansiranja i promociji preduzetništva „druge šanse“.
Ovaj besplatan vid podrške namjenjen je početnicima u poslovanju, preduzetnicima sa poteškoćama, kao i onima koji žele da ponovo  pokrenu posao nakon neuspjeha.