Obuka radnika za poznatog poslodavca


12.10.2017.


 

Direktor Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Marinko Đukić potpisao je sa direktorom Gradske razvojne agencije Banja Luka (CIDEA)  Mariom Milanovićem ugovor o realizaciji regionalnog projekta „Osposobljavanje nezaposlenih lica prema potrebama poslodavaca u metaloprerađivačkom sektoru “. 
Ugovor je potpisan u utorak 10. oktobra 2017. godineu prostorijama Gradske razvojne agencije Banja Luka, a ukupna vrijednost projekta je 137.343,20 KMRepublička agencija za razvoj MSP će kroz program „Prilika plus“, podržan od strane Vlade Švajcarske, obezbjediti polovinu potrebnih finansijskih sredstava, dok će ostatak sredstava obezbjediti opština Gradiška, CIDEA i osam preduzeća iz Banja Luke, Gradiške i Laktaša.  Opšti cilj ovog projekta je jačanje partnerstva između jedinica lokalne samouprave, javnih službi za zapošljavanje u Republici Srpskoj,  centara za obuku/edukaciju i poslodavaca radi provođenja odgovarajućih programa obrazovanja i obukanezaposlenih lica za poznatog poslodavca, čime se ostvaruje veća konkurentnost nezaposlenih na tržištu rada i efikasnije zapošljavanje. 
-Na ovaj način podržavamo razvoj naše privrede. Provođenjem planirane obuke pomoći ćemo poslodavcima iz metalnog sektora da obezbjede kvalitetne kadrove – rekao je Đukić.