U toku seminar o projektnom planiranju u Šamcu


21.12.2017.


Na inicijativu grupe opština, Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća u saradnji sa opštinom Šamac organizovala je u Šamcu trodnevni seminar na temu „Instrumenti za identifikaciju i pripremu razvojnih projekata. Seminaru, koji je počeo juče, prisustvuju predstavnici opština Šamac, Vukosavlje, Modriča, Pelagićevo i Donji Žabar.
Seminar je iz oblasti identifikacije i pripreme razvojnih projekata prema metodologiji pristupa logičke matrice. To je jedna od najrasprostranjenijih metoda koje koriste međunarodne organizacije, a sve više koriste i domaće institucije.
Cilj seminara je da kroz tri dana osposobi polaznike da identifikuju određene projekte i rade na njihovoj praktičnoj razradi osnovnih elementa projektne dokumentacije, kako bi uz malu doradu nakon seminara projekte mogli kandidovati prema različitim donatorskim institucijama.
Iz dosadašnjeg iskustava programa obuke koju provodi republička agencija preko 36 jedinica lokalne uprave je prošlo obuku i nakon provedenih seminara ukupno je odobreno 22 projektna prijedloga u okvirnoj vrijednsti oko milion i po maraka na bazi grant sredstava.
V.d. izvršni direktor za tehnička pitanja  JP „Slobodna zona“ Šamac Petar Petrović kaže da od seminara očekuju da dobiju iskustva kako bi mogli aplicirati za projekte koji su bitni za poboljšanje rada malih preduzeća u koje spada i JP „Slobodna zona“.
„U namjeri smo da ojačamo kapacitete preduzeća i da budemo spremni u svakom trenutku na raspisane konkurse da se javimo i apliciramo sa svojim projektima nabavke, a prije svega osnovnih sredstva“ – kaže Petrović.
Direktor JU „Razvojna agencija opštine Modriča“ Miloš Ilić ističe da je ovo seminar koji pokazujue pristup i mehanizam koji je svima potreban za izradu projekata, za implementaciju nekih stranih ponuda.
„Ja kao najodgovornije lice iz naše agencije došao sam da uzmem učešće u radu jer smatram da ću biti spreman za buduće projekte koji su već najavljeni“ – kaže Ilić.