Seminar „Uspješna prodaja“


24.01.2018.


Gradska razvojna agencija poziva sve zainteresovane da se prijave za učešće na seminaru „Uspješna prodaja“. Seminar će biti održan 31.januara i 01. februara 2018. godine u  Muzičkom paviljonu (Staklenac).

Seminar je namjenjen menadžerima, rukovodiocima, direktorima, šefovima organizacionih jedinica, kadrovskoj službi, vođama timova, svima koji se bave prodajom i svima koji žele unaprijediti rad svojih organizacija

Ciljevi seminara su unapređivanje znanja polaznika u oblasti prodaje, da naučimo kako da podstičemo i njegujemo lojalnost kupaca, sticanje potpunog razumijevanja prodajnog procesa i naučiti kako da budemo prodajno organizovani sa jasnim ciljevima prodaje, razviti sistemski pristup u razumijevanju potreba drugih i ostvarivanju uticaja te ovladavanje alatima koji prodaju čine efektivnom i efikasnom.

Kotizacija za seminar, koja uključuje učešće na seminaru, ručak i osvježenje, iznosi 70 KM po osobi a prijave se mogu dostaviti putem elektronske pošte: brana.babic@cidea.org ili putem telefona broj: 051/394-250.

Poziv na seminar