Prilika plus: Kabinet za kuvare dobio savremenu opremu


07.03.2018.


Javnoj ustanovi Centar „ Sunce“ Prijedor juče je uručena oprema za kabinet za kuvare u okviru  projekta „Praktična nastava na radnom mjestu II“ koji provodi Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća u saradnji sa Agencijom za ekonomski razvoj grada Prijedora, a finansira Vlada Švajcarske kroz program Prilika Plus.
Direktor Centra „ Sunce“ Slađana Radaković je, zahvaljujući se na donaciji, istakla da je oprema veoma značajna za polaznike ove škole kojima je preko 60 odsto praktična nastava.
„ Opremanje školskih radionica je od izuzetne važnosti jer se na taj način povećava njen kvalitet i time osposobljavaju naši učenici za buduća zanimanja“ rekla je Radakovićeva.
Ova ustanova broji 116 učenika ,a praktičnu nastavu  u srednjoškolskom obrazovanju pohađaju za radno osposobljavanje za  kuvare, krojače i bravare.
Projekt menadžer Milena Gnjatović Simatović  potvrdila je da je kroz ovaj projekat nabavljena profesionalna oprema za kuhinju, odnosno kabinet za kuvare, čime su stvoreni  uslovi za dodatno osposobljavanje djece  sa posebnim potrebama za pripremu različitih vrsta jednostavnijih jela, te poboljšanje kvaliteta njihovih života. 
„ Preko 80 odsto  djece koja pohađaju Centar dolazi iz socijalno ugroženih kategorija stanovništva i dva  obroka koje dobiju u centru su jedini obroci koje imaju u toku dana i  sve obroke pripremaju upravo učenici ove škole pod stalnim nadzorom i uputstvima nastavnika i profesionalnog kuhara“, istakla je Gnjatovićeva.
Momir Širko iz Republičke agencije  za razvoj malih i srednjih preduzeća je istakao da je riječ o projektu koji je fokusiran na spajanje obrazovnog sektora i sektora privrede.
„Ono o čemu posebno vodimo računa je ta inkluzivnost zbog čega smo ušli i u ovu ustanovu jer je važno da učenici kada završe školovanje u ovoj školi budu na tržištu rada jednako dobri kao i učenici iz  ostalih škola“, rekao je Širko.
Ovoj svečanosti je prisustvovao i gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković koji je pozdravio donatore u ovom projektu koji su omogućili  jačanje kapaciteta za izvođenje praktične nastave  djeci sa posebnim potrebama.
Projekat  će se provoditi do septembra 2018. godine, a ukupna vrijednost projekta je  276.437  KM, dok je ukupna vrijednost nabavljene opreme za Centar „Sunce“ 33.560,28 KM. Pored nabavljene opreme, projektom će se obezbijediti i zaštitna oprema za djecu koja se osposobljavaju za smjer kuvara.