Obuka za pripremu i vođenje razvojnih projekata


03.08.2018.

U okviru realizacije Strategije obuke za službenike i izabrane zvaničnike u jedinicama lokalne samouprave u Republici Srpskoj 2016-2020. godina, Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća u saradnji sa Ministarstvom uprave i lokalne samouprave Republike Srpske organizuje u Bijeljini obuku o temi „Instrumenti za identifikaciju i pripremu razvojnih projekata“.
Obuka će se održati od 15. do 17. avgusta 2018. u Regionalnom centru za obuku – skupštinska sala Grada Bijeljina, Trg Kralja Petra I Karađorđevića 1  i namijenjena je predstavnicima gradova Bijeljina i Zvornik, kao i opština Bratunac, Vukosavlje, Donji Žabar, Lopare, Milići, Modriča, Osmaci, Pelagićevo, Petrovo, Srebrenica, Ugljevik, Šamac i Šekovići. 

Obuka je namijenjena zaposlenima u jedinicama lokalne samouprave ili lokalnim razvojnim agencijama, koji su angažovani na poslovima pripreme i provođenja projekata, odjeljenju za strateško planiranje ili lokalni razvoj, službenicima koji provode procese javnih nabavki ili zaposlenima u odjeljenju za finansije.

Program obuke je osmišljen tako da učesnicima pruži informacije o procesu identifikacije projektnih ideja, dostupnim izvorima finansiranja, procesu pripreme projektnih prijedloga prema metodologiji koju koristi najveći broj međunarodnih i domaćih donatora, ali i da omogući učesnicima da kroz rad u grupama rade na praktičnom razvoju projektnih prijedloga.

Obuka se provodi u okviru projekta Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća pod nazivom „Jačanje kapaciteta jedinica lokalnih samouprava i lokalnih razvojnih agencija kroz osposobljavanje lokalnih timova za pripremu i vođenje razvojnih projekata. Od 2015. godine do danas ovu obuku je prošlo  178 polaznika iz 35 jedinica lokalne samouprave.

Prijave za obuku mogu se dostaviti u priloženom obrascu, Aleksandru Kaurinu, koordinatoru za obuku u Ministarstvu uprave i lokalne samouprave RS, (e-mail: a.kaurin@muls.vladars.net, telefon: 051 339 376, faks: 051 339 648) najkasnije do petka 10. avgusta  2018. godine.


AGENDA

PRIJAVNI OBRAZAC