Obuke za izradu poslovnog plana


Razvojna agencija Republike Srpske, u okviru Evropske mreže preduzetništva, organizuje radionice o temi „Testiranje poslovne ideje preduzetnika-izrada poslovnog plana“.

Edukacija je namijenjena svima koji žele pokrenuti vlastitu poslovnu aktivnost, kao i postojećim preduzetnicima kojima nedostaje znanja iz oblasti poslovnog planiranja. Tokom radionice, polaznici se upoznaju sa strukturom i sadržajem poslovnog plana radeći na konkretnom primjeru, najčešće vlastitoj poslovnoj ideji. Polaznici, takođe, imaju priliku da  u direktnom susretu čuju iskustva uspješnih preduzetnika.

Učešće u radionici ostvaruje se putem javnog poziva koji Agencija raspisuje periodično. Komisija koju čine stručnjaci iz tematske oblasti, na osnovu pristiglih prijava, pravi selekciju učesnika. Nakon završene radionice učesnici imaju rok od mjesec dana da naprave vlastiti poslovni plan. Tri najbolja poslovna plana, prema ocjeni stručne komisije, Agencija nagrađuje.

 

Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto