Organizaciona šema


DIREKTOR
Marinko Đukić
info@rars-msp.org
+387 51 222 120


Odjeljenje za strateško planiranje razvoja MSP i preduzetništva
Rukovodilac Odjeljenja: Marica Berić
marica.beric@rars-msp.org
+387 51 222 127


Odjeljenje za koordinaciju Evropske mreže preduzetništva
Rukovodilac Odjeljenja: dr Bojan Ćudić
bojan.cudic@rars-msp.org
+387 51 222 124


Odjeljenje za projektno planiranje i provođenje projekata
Rukovodilac Odjeljenja: mr Mićo Stanojević
mico.stanojevic@rars-msp.org
+387 51 222 128


Odjeljenje za administrativno-pravne, tehničke i finansijske poslove
+387 51 222 129


Službenik za odnose s javnošću:
Daliborka Gavrilović-Kujundžić
daliborka.kujundzic@rars-msp.org
+387 51 222 155