Registracija poslovnih subjekataU namjeri da stvori povoljan poslovni ambijent, Vlada Republike Srpske je čitavim nizom reformi značajno pojednostavila i pojeftinila proces osnivanja preduzeća. Osnovani su posebni privredni sudovi i uveden jednošalterski sistem registracije poslovanja kojim upravlja Agencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge Republike Srpske (APIF).

Usvajanjem seta zakona i podzakonskih akata, vrijeme za registraciju poslovnog subjekta skraćeno je sa 23 na svega 3 dana, broj procedura sveden je sa 11 na 5, a značajno su smanjeni i troškovi početka poslovanja poslovnog subjekta.

Isto tako, registracija preduzeća sa stranim ulogom izjednačena je sa registracijom domaćih privrednih društava i nije potreban domaći partner za započinjanje biznisa.