Registracija privrednih društava


BROJ KORAKA: 2

BROJ PROCEDURA: 4

BROJ DANA: 5


KOŠTANjE REGISTRACIJE U KM (najjednostavniji oblik organizovanja) - 179,19

 • notar 2 x 4,095 KM + ovjera ličnih karata 2×2 KM + 10 KM ovjera potpisa ovlaštenog lica,
 • taksa APIF-u – 35 KM,
 • taksa Službenom glasniku RS za objavu 7 KM po redu x 6 redova = 42 KM,
 • izrada pečata – 40 KM
 • taksa UIO BiH – 40 KM


Potrebno je posjetiti sljedeće institucije:

 1. notara,
 2. opštinsku uslužnu kancelariju,
 3. šalter APIF-a,
 4. pečatoreznicu,
 5. područni centar Uprave za indirektno oporezivanje BiH,
 6. distributera fiskalnih uređaja,
 7. Poresku upravu RS, radi prijave zaposlenih radnika. 

 

Procedura 1: Posjeta notaru/notarski ovjeren osnivački akt

Obraćanje notaru sa kopijom lične karte, te dogovor oko imena budućeg privrednog društva čiju će mogućnost određivanja notar provjeriti u sudskom registru.

Notar ovjerava osnivački akt, tj. ovjerava potpis osnivača i ovlaštenog lica. Ovjera jednog potpisa košta 7 notarskih bodova po 0,50 KM + PDV = 4,095 KM.

 

Procedura 2: Ovjera ličnih dokumenata i potpisa

Posjeta opštini i ovjera kopije lične karte/pasoša vlasnika i odgovornog lica (ovjera iznosi 2 KM po listu), te ovjera potpisa budućeg odgovornog lica 10 KM.

 

Procedura 3: Registracija privrednog društva – jednošalterski sistem kod APIF-a

Notar/osnivač/odgovorno lice podnosi APIF-u zahtjev za registraciju sa potrebnim dokumentima (notarski obrađen osnivački akt, ovjeren potpis odgovornog lica, ovjerene kopije lične karte/pasoša vlasnika i odgovornog lica, Uvjerenje da nema dospjelih, a neizmirenih poreskih obaveza koje izdaje Poreska uprava) – prva registracija besplatna;

Objava u Službenom glasniku RS – 7 KM po redu;

taksa APIF-u – 35 KM.

Rok postupanja je tri dana, ukoliko je predata sva potrebna dokumentacija. Procedura registracije istovremeno podrazumijeva da je poslovni subjekat registrovan kod Poreske uprave RS, tj. da je dodijeljen JIB i izvršeno razvrstavanje poslovnih subjekata prema klasifikaciji djelatnosti.