U toku obuka za pripremu i provođenje projekata u Doboju


27.06.2019.


U Doboju je u toku trodnevna obuka zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave i lokalnim razvojnim agencijama, koji su angažovani na poslovima pripreme i provođenja projekata, a koju realizuje Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća u saradnji sa Agencijom za razvoj MSP Doboj.

Obuku o temi „Instrumenti za identifikaciju i pripremu razvojnih projekata“ trenutno pohađa 20 polaznika sa teritorije grada Doboja i opštine Brod. Program obuke osmišljen je tako da učesnicima pruži informacije o procesu identifikacije projektnih ideja, dostupnim izvorima finansiranja, procesu pripreme projektnih prijedloga prema metodologiji koju koristi najveći broj međunarodnih i domaćih donatora, ali i da omogući učesnicima da kroz rad u grupama rade na praktičnom razvoju projektnih prijedloga.

Obuka se provodi u okviru projekta Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća pod nazivom „Jačanje kapaciteta jedinica lokalnih samouprava i lokalnih razvojnih agencija kroz osposobljavanje lokalnih timova za pripremu i vođenje razvojnih projekata. Od 2015. godine do danas ovu obuku je prošlo preko 200 polaznika iz većeg broja opština i gradova u Republici Srpskoj.