Дарко Стевановић


Дарко Стевановић

+387 65 518 974

s.darko@blic.net.net

Незнаних јунака 16/11, Бијељина

Занимање: Управљање квалитетом, Дрвопрерада

Клијент
„ Мега Дрво“ д.о.о Бијељина

Контакт подаци клијента
Контакт особа: Остојић Светозар
Телефон: 055 -255 -188
E-mail: megadrvo@teol.net

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):
24. Јун 2008 -1.6.2009.

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати):
Припрема пословног система према ИСО 9001:2008; Примарна прерада дрвета, израда ламелираних плоча и грађевинске столарије;у процесу цертификације.Клијент

„ Мега Дрво“ д.о.о Бијељина

Контакт подаци клијента
Контакт особа: Остојић Светозар
Телефон: 055 -255 -188

E-mail:megadrvo@teol.net

 
Вријеме реализације пројекта од-до (датум): Септембар 2009

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)

Припрема пословног система за примјену FSC COC