Дражен Максимовић


Дражен Максимовић

+387 66 263 055

ceef.bn@gmail.com

Петова гора 10, Бијељина

Занимање: Управљање квалитетом

Опис методологије извођења тренинга:

  1. припрема субјекта за цертификацију стандарда ИСО,ХАЦЦП
  2. израда докумената за цертификацију стандарда
  3. обука менаџмента и радника за увођење стандарда
  4. увођење ТQМ.