Чедомир Спасојевић


Чедомир Спасојевић

+387 51 347 020

info@finwelt.com

Гундулићева 106 , Бања Лука

Занимање: Пословно планирање

Опис методологије извођења тренинга  Тренинзи које организујемо су спој теоријских предавања и практицних вјежби, са тежиштем на практицним вјежбама, студијама слуцаја, играњем улога, и сл. Вријеме трајања обуке и нацин оспособљавања су усклаñени су са модерним, квалитетним и развојно усмјереним трендовима који одговарају све захтјевнијим потребама тржишта рада. Тренери који реализују обуке посједују искуство и квалификације у одговарајуцој области рада, изражене интерперсоналне вјештине, особину уважавања специфицности одраслих полазника, добре комуникацијске способности, андрагошко-методицку оспособљеност за рад са одраслима. Цетири наша тренера су прошла обуку за тренере организовану од стране Натионал Сцхоол оф Говернмент из Уједињеног краљевства са 7-дневним практицним радом у Суннингдалеу и Лондону, УК. Свака обука је пропрацена одговарајуцом припремном спецификацијом обуке, а
евалуација усојешности обуке се врши на првом, или на првом и другом нивоу, Киркпатрицк скале, у складу са захтјевима наруциоца обуке, с тим што се евентуално, евалуација може вршити и на другим нивоима. 

Клијент: АЦТАВИС ИНТЕРНАТИОНАЛ ЛИМИТЕД – представништво у БИХ

Контакт подаци клијента:
Контакт особа: Александар Секулиц
Телефон: 065 / 464 - 710 
E-mail: asekulic@zdravljers.org

Вријеме реализације пројекта од-до (датум) 03.01.2008 – у току

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуñења услуга; резултати)
Финансијско, рацуноводствено и правно савјетовање;
Истраживање тржишта;
Прилагођавање локалној легислативи;
Помоц код израде планова и извјештаја за групацију.

Клијент: Авио компанија ЈП Скy Српска

Контакт подаци клијента:
Контакт особа: Зоран Ињац
Телефон: 065/530 - 033
E-mail: ceo@skysrpska.aero

Вријеме реализације пројекта од-до (датум) Март – мај 2008. године

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуñења услуга; резултати)
 Израда пословног плана

Клијент: ФАШ А.Д. Шипово

Контакт подаци клијента:
Контакт особа: Тања Тодоровиц 
Телефон: 065 / 015 - 488
E-mail: tanjatodorovicrs@yahoo.com

Вријеме реализације пројекта од-до (датум) Јун 2007 – у току

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуñења услуга; резултати)
Старт уп – консултације из области увоñења рацуноводственог софтвера; 
Финансијско, рацуноводствено и правно савјетовање;
Прилагођавање нашем законодавству; 
Помоц код израде планова и извјештаја за групацију
 
Клијент: Профмедиа д.о.о. Бања Лука

Контакт подаци клијента:
Контакт особа: Драган Момиц 
Телефон: 065 / 405 - 355
E-mail: dr.momic@gmail.com

Вријеме реализације пројекта од-до (датум) Април 2008. године – у току

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуñења услуга; резултати)
Савјетовање у вези са маркентишким услугама
Истраживање тржишта
Крерирање имиџа предузеца. 

Клијент: ФОО Медиа д.о.о. Бања Лука

Контакт особа: Славко Анициц 
Телефон:  065 758 792 
E-mail: 

Вријеме реализације пројекта
од-до (датум) Децембар, 2008 – у току

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуñења услуга; резултати)
Рацуноводствено и правно савјетовање;
Маркетиншке услуге.

Клијент: Крајина Осигурање АД

Контакт подаци клијента:
Контакт особа: Нада Деспот
Телефон: 051/228-850 
E-mail: 

Вријеме реализације пројекта од-до (датум)

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуñења услуга; резултати)  
Мај 2009. године
израда бизнис плана;
правно савјетовање.