Ђорђе Димитријевић


Ђорђе Димитријевић

+387 65 596 731

advokat_dimitrijevic@yahoo.com

Ивана Фрање Јукића 2, Бања Лука

Интересовања: правно савјетовање и асистенција приликом регистрације и пререгистрације привредних друштава и других правних лица. правни савјети из области привредног права, са посебним фокусом на корпоративно право, право енергетике и инфраструктуре и право на некретн

Занимање: адвокат

Клијент

БДК Адвокати ОАД Београд, Република Србија (у сарадњи са домаћим адвокатима)

Контакт подаци клијента

Kонтакт особa: адвокат Дијана Пејић, у сарадњи са БДК Адвокати ОАД Београд

Телефон: +387 51 250 641

E-mail: dijanap186@gmail.com  

Вријеме реализације пројекта од-до (датум)

април 2016 – март 2017

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)

Пружање правних савјета домаћим и страним правим и физичким лицима из области привредног и грађанског права, са посебним фокусом на корпоративно право, право енергетике и инфраструктуре и право на некретнинама.

 

 

Клијент

Карановић & Николић ОАД Београд, Република Србија (у сарадњи са домаћим адвокатима)

Контакт подаци клијента

Kонтакт особa: адвокат Нихад Сијерчић, у сарадњи са Карановић & Николић ОАД Београд

Телефон: +387 33 844 000

E-mail: nihad.sijercic@karanovic-nikolic.com

Вријеме реализације пројекта од-до (датум)

септембар 2012 – март 2016

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)

Пружање правних савјета домаћим и страним правим и физичким лицима из области привредног и грађанског права, са посебним фокусом на корпоративно право, право енергетике и инфраструктуре и право на некретнинама.