Божана Меденица


Божана Меденица

+387 65 802 490

bozanamedenica@live.com

Краља Петра И Карађорђевића 113 стан 44 , Бања Лука

Занимање: Организација производње, Пословно планирање, Развој производа, Текстил, Управљање квалитетом, Унапређење продаје, Управљање продајом и набавком;


КЛИЈЕНТИ:

« Reflex « d.o.o.

Контакт подаци клијента:

Kонтакт особa: Александар Микић

Телефон: 051 862 020

E-mail: info@reflex.rs.ba


Вријеме реализације пројекта од-до (датум): 2010

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати):

Припремање и увођење система управљања квалитетом ISO 9001:2008


« Слатекс текстил « а.д. Слатина

Контакт подаци клијента:

Kонтакт особa: Миља Крнојелац

Телефон: 065 982 121

E-mail: milja.krnojelac@slateks.com 


Вријеме реализације пројекта од-до (датум): 2006 - 2010

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати):

Рад на пројекту одржавања система квалитета у предузећу по стандарду ISO 9001:2008

Резултат: Систем је успјешно цертификован


« INTERFOB Consulting « s.r.

Контакт подаци клијента:

Kонтакт особa: Зоран Вуковић

Телефон: 066 820 751

E-mail: zoran.vukovic@interfob.rs.ba


Вријеме реализације пројекта од-до (датум): 2010

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати):

Сарадник при увођењу система управљања квалитетом ISO 9001:2008