Милош Сорак


Милош Сорак

+387 65 910 154

sorakmilos@yahoo.com

Церска 42, Бања Лука

Интересовања: Управљање квалитетом

Занимање: Управљање квалитетом

Клијенти:

MaxMara 

Контакт подаци клијента:
Kонтакт особa: Ковачевић Саво
Телефон: 065/514139

Вријеме реализације пројекта од-до (датум): 2000.година

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати):
Пројектовање и имплементација система менаџмента квалитетом према захтјевима стандарда ISO 9001:2000; сертификација од стране Лојда
 

TРИ БЕСТ 

Контакт подаци клијента:
Kонтакт особa: Ђуђић Бранко
Телефон: 051/394 076

Вријеме реализације пројекта од-до (датум): 2005.година
Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати):
Пројектовање и имплементација система менаџмента квалитетом према захтјевима стандарда ISO 9001:2000, сертификација од стране SGS 
 

КиС ПРОДУКТ

Контакт подаци клијента:
Kонтакт особa: Кременовић Драшко
Телефон: 065/597037

Вријеме реализације пројекта од-до (датум): 2006.година
Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати):
Пројектовање и имплементација система менаџмента квалитетом према захтјевима стандарда ISO 9001:2000, сертификација од стране SGS
 

ЕКСКЛУЗИВ

Контакт подаци клијента
Kонтакт особa: Толимир Никола
Телефон: 065/526828

Вријеме реализације пројекта од-до (датум): 2002. година
Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати):
Пројектовање и имплементација система менаџмента квалитетом према захтјевима стандарда ISO 9001:2000, сертификација од стране SGS
 

ЗИБЛ

Контакт подаци клијента
Kонтакт особa: Шкрбић Милка
Телефон: 065/696148

Вријеме реализације пројекта од-до (датум): 2007.година
Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати):
Пројектовање и имплементација система менаџмента квалитетом према захтјевима стандарда ISO 9001:2000, сертификација од стране SGS