Здравко Миовчић


Здравко Миовчић

+387 51 300 241

eda@edabl.com

Равногорска 24, Бања Лука

Занимање: Управљање квалитетом

Опис методологије извођења тренинга

Међусобно упознавање, очекивања учесника тренинга, презентовање садржаја и плана извођења тренинга (могућност прилагођавања), упознавање са најважнијим теоријским концептима, case study – приказ случајева, интерактивна комуникација, вјежбе, рад у групама – практична примјена  презентованих садржаја, презентације урађеног, коментари учесника, подјела тренинг материјала, евалуација тренинга.
 
Клијенти: 

Извозно-кредитна агенција Босне и Херцеговине ИГА

Контакт подаци клијента
Контакт особа:  Мирко Дејановић
Телефон: 051/ 220-120
Е-пошта: d.mirko@inecco.net

Вријеме реализације пројекта од-до (датум): Мај – децембар 2008.

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
−        Квалитативно и квантитативно истраживање тржишта,
−        Креирање онлине базе података клијената,
−        Database маркетинг (осмишљавање, покретање и дистрибуција билтена),
−        Редизајн визуелног идентитета и израда књиге графичких стандарда,
−        Креирање корпоративног слогана,
−        Припрема плана промотивних догађаја.

Резултат: Повећана упознатост и интересовање циљне групе клијената за  производима ИГЕ, иницирани нови послови са постојећим и новим клијентима.  
 

ТОП - Творница опекарских производа, Бања Лука

Контакт подаци клијента
Контакт особа: Драгана Бјелогрлић
Телефон: 051/370-060

Вријеме реализације пројекта од-до (датум): Фебруар – април 2008.

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Креација и дизајн штампаног промотивног материјала кориштеног у оквиру успјешно спроведене акције унапређења продаје.


"ФРУКТА ТРАДЕ", Дервента

Контакт подаци клијента
Контакт особа: Душко Јеврић
Телефон: 053/310-520
Е-пошта:fructa@teol.net

Вријеме реализације пројекта од-до (датум): 2007-2008

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Технолошки пројекат фабрике за производњу кечапа и мајонеза, те израда пројекта анализе ризика и критичне контролне тачке са крајњим циљем добијања  HACCP  цертификата.

Пројекти успјешно реализовани, клијент цертификован 01. фебруара 2007. године.  
 

"ТЕЛЕГРОУП", Бања Лука

Контакт подаци клијента
Контакт особа: Миломир Глигоријевић
Телефон: 051 321 000
Е-пошта:milomir.gligorijevic@telegroup-ltd.com

Вријеме реализације пројекта од-до (датум): 2007-2008

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Израда пројекта интегрисаног менаџмент система према захтјевима међународних стандарда менаџмента квалитета, серије ISO 9000:2001
 

"ТЕСЛА", Модрича

Контакт подаци клијента
Контакт особа:  Јелисије Јовићевић
Телефон: 053/820-200

Вријеме реализације пројекта од-до (датум): 2005-2006

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Израда пројекта интегрисаног менаџмент система према захтјевима међународних стандарда менаџмента квалитета, серије ISO 9000:2000 и ISO 14000.