Бранислав Бабић


Бранислав Бабић

+387 65 514 070

babicbrane@hotmail.com

Пете Козарске Бригаде 37, Бања Лука

Занимање: Управљање квалитетом

Клијент: Цвјећарство Клиндић, Бања Лука    

Контакт подаци клијента
Контакт особа: Тибор Клиндић
Телефон: 065/898-600
Е-пошта: tklindic@yahoo.com

Вријеме реализације пројекта од-до (датум): 07.08.2006-24.05.2007.године

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Увођење система менаџмента квалитетом према ISO 9001:2000 стандарду, уз редовно праћење и одржавање система квалитета након сертификације
 
Клијент: Белт доо, Бања Лука

Контакт подаци клијента
Контакт особа: Ратко Ћубрило
Телефон: 065/620-573
Е-пошта:belt@blic.net

Вријеме реализације пројекта од-до (датум): 30.03.2007-13.05.2008. године

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Увођење система менаџмента квалитетом према ISO 9001:2000 стандарду, уз редовно праћење и одржавање система квалитета након сертификације