Вјекослав Бабић


Вјекослав Бабић

+387 65 901 362

Installing@blic.net

IV Крајишког Партизанског одреда 4, Бања Лука

Занимање: Управљање квалитетом

Опис методологије извођења тренинга

Извршилац посла ће пружати консултантске услуге у просторијама организације према заједнички утврђеној динамици и плану посебно у : 
   
1  Припремама организације за прелазак (трансформацију) на нове начине пословања применом у пракси концепције и система менаџмента квалитетом  у складу са  ISO 9001  и  ISO 14001 серијом стандарда.
2  Припремама организације за регистрацију (сертификацију) према захтевима  ISO 9001 и  ISO 14001 серије стандарда .
3  Припремама и обуци представника организације у свим фазама увођења  система менаџмента квалитетом и заштитом животне средине у свим организационим деловима.Припремама и обуци запослених за разумевање захтева директива ЕУ и пратећих стандарда.
4  Обуци запослених за проверу система менаџмента квалитетом и заштитом животне средине (интерна провера) и спровођењу заједничких интерних провера.
5  Изради докумената система менаџмента квалитетом и заштитом животне средине која дефинишу процесе у организацији.
6  Провери функционисања система менаџмента квалитетом заштитом животне средине ради утврђивања корективних мера до довођења система спремног за сертификацију.
7  Припремама и обуци запослених за екстерну проверу (оцењивање за сертификат) од стране ангажоване сертификационе куће.
 
Клијент: ЛУКА а.д.,Бања Лука

Контакт подаци клијента

Телефон:051/424-012
Е-пошта: luka-bl@blic.net

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):2000.година

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Предмет Уговора су консултантске услуге при пројектовању и увођењу усаглашеног система менаџмента квалитетом према стандардима ISO 9001:2000.
 
 
Клијент: ЕЛМОНТ а.д.,Бања Лука

Контакт подаци клијента

Телефон:051/316-266 

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):2001.године

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Предмет Уговора су консултантске услуге при пројектовању и увођењу усаглашеног система менаџмента квалитетом према стандардима ISO 9001:2000.
 
 
Клијент:БЕТОНСКИ ПРОИЗВОДИ а.д.,Бања Лука

Контакт подаци клијента

Телефон: 051/501-111
Е-пошта: bepro@blic.net

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):2004.године

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Предмет Уговора су консултантске услуге при пројектовању и увођењу усаглашеног система менаџмента квалитетом према стандардима ISO 9001:2000.
 
 
Клијент: СЦОНТО ПРОМ д.о.о.,Приједор

Контакт подаци клијента

Телефон:052/240-860


Вријеме реализације пројекта од-до (датум):2004.године

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Предмет Уговора су консултантске услуге при пројектовању и увођењу усаглашеног система менаџмента квалитетом према стандардима ISO 9001:2000.
 
 
Клијент:МЛИЈЕКО ПРОДУКТ д.о.о.,Дубица

Контакт подаци клијента

Телефон: 052/ 448-244
Е-пошта: info@mlijekoprodukt.com

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):2004 године.
 
Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Предмет Уговора су консултантске услуге при пројектовању и увођењу  усаглашених система менаџмента квалитетом према стандардима ISO 9001:2000  и система идентификације, процене и контроле ризика за безбедност хране према принципима HACCP 
 
Клијент: АМ МЕЂУГОРЈЕ д.о.о.,Бања Лука

Контакт подаци клијента

Телефон:051/500-830
Е-пошта: medjugorje@blic.net

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):2005.године

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Предмет Уговора су консултантске услуге при пројектовању и увођењу усаглашеног система менаџмента квалитетом према стандардима ISO 9001:2000.
 
 
Клијент: ТРЖНИЦА а.д.

Контакт подаци клијента

Телефон: 051 222-450
Е-пошта:info@trznica-bl.com

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):2005.године

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Предмет Уговора су консултантске услуге при пројектовању и увођењу усаглашеног система менаџмента квалитетом према стандардима ISO 9001:2000.
 
 
Клијент: СЛАТЕКС ТЕКСТИЛ а.д.,Слатина-Лакташи

Контакт подаци клијента

Телефон:051/587-030

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):2005.године

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Предмет Уговора су консултантске услуге при пројектовању и увођењу усаглашеног система менаџмента квалитетом према стандардима ISO 9001:2000.
 
 
Клијент:ТЕРМОМОНТАЖА а.д.,Бања Лука

Контакт подаци клијента

Телефон:051 316 980
Е-пошта: uprava@termomontaza.com

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):2005.године

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Предмет Уговора су консултантске услуге при пројектовању и увођењу усаглашеног система менаџмента квалитетом према стандардима ISO 9001:2000.
 
 
Клијент:БИНИС д.о.о.,Бања Лука

Контакт подаци клијента

Телефон:051 389 300
Е-пошта:binis@blic.net

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):2005,2006

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Предмет Уговора су консултантске услуге при пројектовању и увођењу усаглашеног система менаџмента квалитетом према стандардима ISO 9001:2000., и увођењу усаглашеног   система управљања заштитом животне средине ISO 14001:2005 .
 
 
 
Клијент: ЧАЈАВЕЦ ФСУ а.д.,Лакташи

Контакт подаци клијента

Телефон:051 530 813
Е-пошта:info@cafavec-fsu.com

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):2006

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Предмет Уговора су консултантске услуге при пројектовању и увођењу усаглашеног система менаџмента квалитетом према стандардима ISO 9001:2000.
 
 
Клијент:БОМ ИМПЕX д.о.о.,Бања Лука

Контакт подаци клијента

Телефон:051/431-291


Вријеме реализације пројекта од-до (датум):2006

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Предмет Уговора су консултантске услуге при пројектовању и увођењу  усаглашених система менаџмента квалитетом према стандардима ISO 9001:2000  и система идентификације, процене и контроле ризика за безбедност хране према принципима HACCP.
 
Клијент:КРАЈИНА ЛИЈЕК а.д.,Бања Лука

Контакт подаци клијента

Телефон:051 310-406
Е-пошта:info@krajinalijek.org

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):2006

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Предмет Уговора су консултантске услуге при пројектовању и увођењу усаглашеног система менаџмента квалитетом према стандардима ISO 9001:2000.
 
 
Клијент:ТЕЛЕФОНИЈА ВИДАКОВИЋ д.о.о.,Добој

Контакт подаци клијента

Телефон:053 200 580
Е-пошта:velanda79@yahoo.com

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):2006

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Предмет Уговора су консултантске услуге при пројектовању и увођењу усаглашеног система менаџмента квалитетом према стандардима ISO 9001:2000.
 
 
Клијент:МБ ИМПЕX д.о.о.,Бања Лука

Контакт подаци клијента

Телефон:051 389 700


Вријеме реализације пројекта од-до (датум):2006

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Предмет Уговора су консултантске услуге при пројектовању и увођењу  усаглашених система менаџмента квалитетом према стандардима ISO 9001:2000  и система идентификације, процене и контроле ризика за безбедност хране према принципима HACCP.
 
Клијент: ВЕЛЕХЕМ-С д.о.о,Лакташи

Контакт подаци клијента

Телефон:051/530-619


Вријеме реализације пројекта од-до (датум):2006

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Предмет Уговора су консултантске услуге при пројектовању и увођењу усаглашеног система менаџмента квалитетом према стандардима ISO 9001:2000.
 
 
Клијент: УНАПЛОД д.о.о.,Дубица

Контакт подаци клијента

Телефон:052/421-600


Вријеме реализације пројекта од-до (датум):2007

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; рлтати)
Предмет Уговора су консултантске услуге при пројектовању и увођењу  усаглашених система менаџмента квалитетом према стандардима ISO 9001:2000  и система идентификације, процене и контроле ризика за безбедност хране према принципима HACCP.
 
 
Клијент: ЈАЋИМОВИЋ д.о.о.,Бања Лука

Контакт подаци клијента

Телефон:051/214-473
Е-пошта: arms@jacimovic.com

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):2007

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Предмет Уговора су консултантске услуге при пројектовању и увођењу усаглашеног система менаџмента квалитетом према стандардима ISO 9001:2000.
 
 
Клијент:ИМСС ТРАДЕ д.о.о.,Бања Лука

Контакт подаци клијента

Телефон:051/226-730
Е-пошта:imss-trade@blic.net

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):2008

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Предмет Уговора су консултантске услуге при пројектовању и увођењу усаглашеног система менаџмента квалитетом према стандардима ISO 9001:2000.
 
 
Клијент:МАXЦОМЕРЦ д.о.о..Челинац

Контакт подаци клијента

Телефон: 051/560-660
Е-пошта:office@maxcomerc.com

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):2008

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Предмет Уговора су консултантске услуге при пројектовању и увођењу усаглашеног система менаџмента квалитетом према стандардима ISO 9001:2000.
Припрема производа и пратеће документације за остварење могућности CЕ означавања производа.
 
 
Клијент:ТРЖНИЦА а.д.

Контакт подаци клијента

Телефон: 051/222-450
Е-пошта:info@trznica-bl.com

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):2008

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Предмет Уговора су консултантске услуге при пројектовању и увођењу усаглашеног система менаџмента квалитетом према стандардима ISO 9001:2008  ,  система управљања заштитом животне средине ISO 14001:2007 .
 
 
 
Клијент: АЛФА д.о.о.,Модрича

Контакт подаци клијента

Телефон:053/810-680
Е-пошта:alfamd2@gmail.com

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):2009

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Припрема производа и пратеће документације за остварење могућности CЕ означавања производа.