Dragan Milovanović


Dragan Milovanović

+387 51 430 052

dragan.milovanovic@ef.unibl.org

Majke Jugovića 4, Banja Luka

Занимање: Реструктурирање предузећа, Кризни менаџмент, Пословно планирање, Пословне финансије