Јела Карић


Јела Карић

+387 65 042 399

jela.karic@gmail.com

Kralja Aleksandra I Karađorđevića 135B, Бања Лука

Интересовања: Системи управљања - квалитетом, безбједношћу информација, заштитом животне средине, заштитом здравља на раду

Занимање: дипл. ек.

Клијент:   GO PACK д.o.o,  Прњавор

Контакт подаци клијента
Контакт особа:  Новарлић Златко
Телефон:  066 891892 
Е-пошта:   zlatko.gopack@gmail.com

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):01.06.2016- 07.10.2016; 

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Имплементација, одржавање и унапређење система квалитета према стандарду ISO 9001:2015
Резултат:  
 
Клијент: LUPACO d.o.o, Banja Luka
Контакт подаци клијента
Контакт особа: Далибор Лукић
Телефон:  065457543
Е-пошта: dalibor.lukic@lupaco-bl.com

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):01.06.2016- 30.12.2016

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Имплементација система квалитета према стандарду
ISO 9001:2015
Резултат: цертификација
 
Клијент:  Санино д.о.о Дервента

Контакт подаци клијента
Контакт особа:  Данко Веселиновић
Телефон:  065 693 265
Е-пошта:  sanino.danko@gmail.com

Вријеме реализације пројекта од-до (датум): 17.06.2016- 26.09.2016

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Имплементација система квалитета према стандарду ISO 9001:2015
Резултат: цертификација

Клијент:   "4M" д.о.о- картонажа, Бања Лука

Контакт подаци клијента
Контакт особа:   Милан Милаковић
Телефон:  051 354 222
Е-пошта: kartonaza4m@gmail.com

Вријеме реализације пројекта од-до (датум): 23.02.2017- 27.06.2017

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати
Ревизија система управљања квалитетом и усклађивање са стандардом  ISO 9001:2015
Резултат: рецертификација


Клијент:   Export city д.о.о, Прњавор 

Контакт подаци клијента
Контакт особа:   Амир Турчиновић
Телефон:  065 883 916
Е-пошта:  exportcityprnjavor@gmail.com

Вријеме реализације пројекта од-до (датум): 03.09.2015-14.12.2015

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Имплементација система квалитета према стандарду ISO 9001:2008
Резултат: Цертификација

Клијент:  TREND M&V д.о.о, Бања Лука

Контакт подаци клијента
Контакт особа:   Миодраг Вулић
Телефон:   065 515 910
Е-пошта:   trendmiv@teol.net

Вријеме реализације пројекта од-до (датум): 22.08.2014-30.12.2014

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Имплементација система квалитета према стандарду ISO 9001:2008
Резултат: Цертификација


Клијент:  ДОС електро д.о.о, Бања Лука

Контакт подаци клијента
Контакт особа:  Лука Мацановић
Телефон:  065 359 938
Е-пошта:  

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):  26.08.2014 - 25.12.2014

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Имплементација система квалитета према стандарду ISO 9001:2008
Резултат: цертификација


Клијент:   ДЕРМАЛ Р д.о.о, Котор Варош

Контакт подаци клијента
Контакт особа:   Бубић Катарина
Телефон:  051783323
Е-пошта: katarina@dermalr.com 

Вријеме реализације пројекта од-до (датум): 1.11.2012 - 15.06.2013; 01.12.2014-31.01-2015; 0.01.-03.03.2016, 01.01.-28.02.2017 

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Имплементација система квалитета према стандарду, одржавање, унапређење, припреме за цертификацију и надзорне провјере према  ISO 9001:2008
Резултат: Цертификација
 
Клијент:   COLORIT д.о.о, Бања Лука

Контакт подаци клијента
Контакт особа:  Тамара Матић
Телефон:  051388 820
Е-пошта:  

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):  04.10.2010-28.04.2011

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Имплементација система квалитета према стандарду   ISO 9001:2008
Резултат: Цертификација

Клијент:  ЕЛЕКТРО НЕШО д.о.о, Бања Лука 

Контакт подаци клијента
Контакт особа: Малић Ненад
Телефон:  051214366
Е-пошта:  elektroneso@blic.net

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):  05.03. 2008-22.10.2013

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Имплементација система квалитета  , одржавање, унапређење, припреме за цертификацију и надзорне провјере према  стандарду   ISO 9001:2008
Резултат: Цертификација