Слободан Видовић


Слободан Видовић

+387 51 320 530

ier@teol.net

Младена Стојановића 4, Бања Лука

Занимање: Пословно планирање

Опис методологије извођења тренинга

Обука произвођача поврћа у затвореном простору у интегралној производњи на подручју Брчко Дистрикта И и ИИ фаза
Интегрална производња здравствено безбједног поврћа у затвореном простору на подручју Општине Бања Лука
Развој производње кабасте сточне хране у палнинском подручју Општине Бања Лука
Унапређење пословања РК Боска
Израда тендера за франшизинг понуду
Пословни програм за мала и средња предузећа
 
Клијент:Влада Брчко Дистрикта

Контакт подаци клијента
Контакт особа: Др.сц. Ферхат Чејвановић, шеф пододјељења за пољопривреду
Телефон: ++387 49 219 459
Е-пошта: ferhat.cejvanovic@bdcentral.net

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):01.05.2008 -01.12.2009, 01.05.2009-01.12.2009

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Обука произвођача у интегралној производњи поврћа у заштићеном простору и њихово организовање у удружење I фаза
 
Клијент:Влада Брчко Дистрикта

Контакт подаци клијента
Контакт особа: Др.сц. Ферхат Чејвановић, шеф пододјељења за пољопривреду
Телефон: ++387 49 219 459
Е-пошта:ferhat.cejvanovic@bdcentral.net

Вријеме реализације пројекта од-до (датум): 01.05.2009-01.12.2009

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Обука произвођача у интегралној производњи поврћа у заштићеном простору и њихово организовање у удружење II фаза
 
Клијент:Градска управа Бања Лука

Контакт подаци клијента
Контакт особа: Милош Комљеновић
Телефон: 051/244-422

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):01.05.2008 -01.10.2008

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Израда студије о интегралној производњи поврћа у затвореном простору на подручју Општине бања Лука
 
Клијент:Градска управа Бања Лука

Контакт подаци клијента
Контакт особа: Милош Комљеновић
Телефон: 051/244-422

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):01.03.2008 -01.10.2008

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Производња зелене кабасте сточне хране технологијом балирања одабраних врста крмних биљака
 
Клијент:РК Боска

Контакт подаци клијента
Контакт особа: Мандић Радивој
Телефон:065/700-900

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):1998

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Студија унапређења пословања
 
Клијент:РК Боска

Контакт подаци клијента
Контакт особа: Мандић Радивој
Телефон:065/700-900

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):1999

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Израда тендера за франшизинг понуду
 
Клијент:Институт за економику и развој

Контакт подаци клијента
Контакт особа: Слободан Видовић
Телефон:065/580-431
Е-пошта:ier@teol.net

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):2002

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
За властеите потребе пословни програм за мала и средња предузећа