Славиша Јелисић


Славиша Јелисић

+387 51 329 750

info@lir.ba

Петра Кочића 1ц, Бања Лука

Занимање: Енергетска ефикасност

Опис методологије извођења тренинга

ЛИР има интерактиван и усклађен приступ при формирању и извођењу тренинга и пружања савјетодавних услуга, при чему је сваки трениниг формиран у складу са потребама, улогама и структури учесника и учесничких група. ЛИР је успоставио тим искусних експерата који се ангажују  на провођењу задатака.

Тренинг се састоји од сљедећих кључних елемената:

    Избор и анализа учесника

Експерти из ЛИР-а, у уској сарадњи са донаторским особљем, раде на максимизацији учинка и резултата тренинга. На тај начин, ЛИР проводи анализу профила сваког учесника тренинга прије самог тренинга како би теме и методе тренинга биле усклађене.

   Развој плана и програма тренинга

Тренинг модули су базирани на постојећим модулима које је ЛИР развио  кроз свој претходни рад и искуство, али су модификовани како би задовољили специфичне потребе и капацитете учесника тренинга.

ЛИР користи стандардне и прилагођене методе обуке састављене од предавање, појединачног и групног рада, „роле плаy“, дискусија, презентација, студија случаја. То има за циљ укључење у рад свих учесника (интерактиван рад). Осим тога, разлике и сличности између учесничких области пословања се анализирају и користе да би се унаприједиле њихове вјештине.

     Реализација тренинга и савјетовања

У складу са захтјевима апликације, ЛИР, у току временског оквира за донаторски програм, реализује тренинг и обавља активности везане за тренинг.

У ширем значењу, нагласак се ставља на интерактиван приступ учесницима, користећи различите, горе поменуте, елементе тренинга (предавање, појединачног и групног рада, „роле плаy“, дискусија, презентација, студија случаја). Трајање појединачних тренинга је један дан. Све вјежбе су усмјерене на реалне и постојеће примјере из циљне области и ближег окружења.

Осим тренинга, ЛИР-ови експерти су доступни за додатну техничку помоћ корисницима тренинга како би боље примијенили новостечено знање и вјештине. Ова техничка подршка се углавном проводи кориштењем телекомуникационих технологија (на даљину) и након завршетка тренинга/обуке. Водећи се  најбољом праксом и искуством, ЛИР проводи тренинге за око 23 учесника по једном тренингу. Овај број осигурава интерактиван рад и активно судјеловање свих учесника.
 
  
Клијент: УНДП ПРО Нови Пазар – “Развој општина Југозападне Србије” (ПРО ИИ Програм)

Контакт подаци клијента
Контакт особа: Радуле Рисовић
Телефон: +381 20 337 300
Е-пошта: radule.ristovic@undp.org

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):2/2008 - 12/2009

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Сврха позива је да проведе техничку помоћ у анализи ситуације, развоја програма тренинга и извођења тренинга регионалним развојни агенцијама и општинама. Крајњи резултат тренинга ће бити промјена понашања и става општинских службеника и запослених у регионалним развојним агенцијама у кључним проблемима, унапријеђење вјештине општина у управљању финансијским пројектима и општинским пројектима; унапријеђење општинског менаџмента људским ресурсима и пословања; пружање помоћи и подршке јачању и развоју људских ресурса у развојним агенцијама; обука и подршка менаџменту и особљу регионалних развојних агенција у професионалном развоју њихове организације; јачање организационог и техничког развоја општинског градског и инфраструктуралног одјела.
 
Клијент:ИНТЕРФОБ Бања Лука

Контакт подаци клијента
Контакт особа: Зоран Вуковић
Телефон: +387 51 465417
Е-пошта: zoranvuk@yahoo.com

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):07/2008 – 08/2008

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Стратешко планирање и управљање пројектним циклусом
Циљ активности је стратешки припремити и ојачати чланове ИНТЕРФОБ –а  да буду продуктивнији, самоодрживи и ефикасни у свом раду.
 
Клијент:СНВ – Холандска развојна агенција

Контакт подаци клијента
Контакт особа: Александар Мркобрада
Телефон: +387 51 433390
Е-пошта: amrkobrada@snvworld.org

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):7/2007 – 1/2008

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Тренинг и техничка помоћ у изградњи локалних капацитета

Циљ активности је стратешки припремити институције за заштиту околине у Босни и Херцеговини и ојачати шумарска удружења и паркове природе да буду самоодрживи.

- Организациона подршка Комисији за припремање и стратегију заштите околине у Републици Српској.
- Подршка Министарству у извјештавању и информисању јавности о проблемима заштите природе, управљању заштићеном околином и заштити живе средине.
- Подршка и промоција активности заштите, чувања, едукације и унапријеђења природе као и културно-историјских вриједности.
- Могућност примјене примјера позитивне праксе институционалних организација свјетских паркова природе, Европске Уније и Балкана.
- Подршка активном учешћу у процесу локалног развоја
- Јачање капацитета за Удружење приватних шумовласника „Наша Шума“
- Помоћ, припрема, имплементација и мониторинг програма и имплементације пројекта

Савјетодавна помоћ у активностима усмјереним ка ресорном Министарству и учествовању у доношењу, припреми и  изради новог закона о шумама и других оквирних докумената.
 
Клијент:Комунално предузеће „Чистоћа“

Контакт подаци клијента
Контакт особа: Мирко Стојициц
Телефон: +387 51 304 015
Е-пошта:cistoca@teol.net

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):01/2008 – 06/2008

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Изградња капацитета интегрисане превенције и контроле загађења у Босни и Херцеговини

Минимизирати неповољан утицај индустријских активности у Босни и Херцеговини на људско здравље и околину;
-Јачање примјене интегрисаног чувања околине и превенције и контроле загађења у БиХ;
-Промоција употреве најбољих доступних техника (БАТ) у индустријском сектору;

Јачање и подршка примјени Закона о заштити околине.
 
Клијент:Комунално предузеће „Чистоћа“
Предузеће за прераду дрвета и дрвног отпада „Бријест“

Контакт подаци клијента
Контакт особа: Мирко Стојициц и Миле Дивљак
Телефон: +387 51 304 015
Е-пошта: cistoca@teol.net

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):10/2007 – 05/2008

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Припрема инвестиционих пословних планова у пољу рециклаже отпада и обновљиве енергије.

Анализа ситуације у предузећу и неговом пословном окружењу.
Припрема инвестиционог плана спремног за аплицирање код банака и других финансијских институција.