Мира Бајић


Мира Бајић

+387 55 201 439

agencija.alfa@gmail.com

Трг Драже Михајловића 19, Бијељина

Занимање: Управљање квалитетом

 Клијент: „ Рашевићи“ д.о.о  Бијељина

Контакт подаци клијента
Контакт особа: Рашевић Драженко
Телефон: 055/ 206 – 873; 065 – 537 - 836

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):15.10.2007 -05. 3.2008

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Консултације за припрему пословног система према стандарду ISO 9001:2000; прерада дрвета; цертифицирани Mарта 2008. od TÜV Thüringen
 
 
Клијент: „ Milbo komerc“ д.о.о. Дворови -Бијељина

Контакт подаци клијента
Контакт особа: Божић Маја
Телефон:  + 387-55-350-551; 350-600; 065 - 515 - 678
Е-пошта: milbo@spinter.net

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):Октобар, 2007. – Април, 2009.
HACCP – у току

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Консултације за припрему пословног система према стандарду ISO 9001:2000 и HACCP принципима; трговина робом широке потрошње и производња кора за пите, обланди и колача; цертифицирани, Април 2009 за ISO 9001:2008-
 TÜV Thüringen; Припреме за HACCP у току
 
 
Клијент: Мљекара „ Дуле“ – Драгаљевац- Бијељина

Контакт подаци клијента
Контакт особа: Цвијетиновић Душко
Телефон: 065 – 529 -147
Е-пошта: cvijetinovic.d@spinter.net

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):Април 2008 – Аугуст 2008

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Припрема мљекаре за HACCP принципе; прерада млијека и производња млијечних производа;цертифицирани, Аугуст 2008 – TÜV Thüringen
 
Клијент: „ Work“ д.о.о. Дворови - Бијељина

Контакт подаци клијента
Контакт особа: Стевановић Светислав
Телефон: 055/055 - 392 – 390; 065 – 604 - 777
Е-пошта: office@work.ba

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):23. Јун 2008 – Новембар 2008.

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Консултације за припрему система према ISO 9001:2000; електро и свјетлосне инсталације; Цертифицирани Новембар 2008-TÜV Thüringen
 
Клијент:„ Glass commerce“ д.о.о.
76300 Дворови

Контакт подаци клијента
Контакт особа: Симеуновић Мирко
Телефон: 055/392 – 522; 065/521 - 271
Е-пошта: glasscommerce@rstel.net

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):24. Јун  2008 – у току

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Припрема пословног система према ISO 9001:2000 и HACCP ; прерада стакла  и складиштење свињских цријева за потребе месне индустрије; у процесу цертификације
 
Клијент:„ Агромиx“ д.о.о Добој

Контакт подаци клијента
Контакт особа: Букејловић Славиша
Телефон: 053/222 -122; 053/203-600;
Е-пошта:agromix@teol.net

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):Мај 2008 - Октобар 2008

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Припрема пословног система према ISO 9001:2000 И HACCP принципима; Производња и дистрибуција сточне хране, производња и паковање конзумних јаја и услуге транспорта; цертифицирани Новембар 2008 - TÜV Thüringen
 
Клијент:„ Мега Дрво“ д.о.о Бијељина

Контакт подаци клијента
Контакт особа: Остојић Светозар
Телефон: 055 -255 -188
Е-пошта:megadrvo@teol.net

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):24. Јун 2008 – у току

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Припрема пословног система према ISO 9001:2008; Примарна прерада дрвета, израда ламелираних плоча и грађевинске столарије;у процесу цертификације.
 
Клијент: „ Сан“ д.о.о Бијељина

Контакт подаци клијента
Контакт особа: Секанић Бато
Телефон:065 -514-766
Е-пошта:san@spinter.net

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):Април 2009 - Утоку

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Припрема по захтјевима ЕУРЕПГАП-а за паприку и шљиву  ( група произвођача); пријава код „ Инцебо“