Мирослав Драгић


Мирослав Драгић

+387 65 768 123

miroslav.dragic@gmail.com

Тромеђа 2Е, Бања Лука

Занимање: Управљање квалитетом

Клијент:Три Бест д.о.о. Бања Лука

Контакт подаци клијента
Kонтакт особa: Ђуђић Бранко
Телефон: 051/394 076
Е-пошта: info@tribestbl.com

Вријеме реализације пројекта од-до (датум)
15.06.2005-15.12.2005
Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Рачунаром интегрисано пројектовање  производа и управљање производњом.
 
 
Клијент:Mahnjača dd ,Anke Topic bb, 72230 Žepče, BiH

Контакт подаци клијента
Kонтакт особa: Саша Јовановић
Е-пошта:mahnjaca@tel.net.ba

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):1.10.2003 – 1.04.2004.

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Пројектовање и имплементација система менаџмента квалитетом према захтјевима стандарда ISO 9001:2000 подржаног рачунарском обрадом података
 
Клијент:ЈКП Водовод Бања Лука

Контакт подаци клијента
Kонтакт особa: Драган Симић

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):1.03.2003 - ...

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Изградња и одржавање интегрисаног информационог система за управљање залихама материјала.
 
Клијент:MaxMara 
Контакт подаци клијента
Kонтакт особa: Ковачевић Саво
Телефон: 065/514139

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):2002 година

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Пројектовање и имплементација система менаџмента квалитетом према захтјевима стандарда ISO 9001:2000 подржаног рачунарском обрадом података;
 
Клијент:ВиЗ Заштита д.о.о. Бања Лука
 
Контакт подаци клијента
Kонтакт особa: ВиЗ Заштита д.о.о. Бања Лука
Телефон: 051 366 045
Е-пошта:vzzastita@teol.net

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):2006...

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Пројектовање и имплементација система менаџмента квалитетом према захтјевима стандарда ISO 9001:2000 подржаног рачунарском обрадом података; 
 
Клијент:Елас Комерц д.о.о Бања Лука

Контакт подаци клијента
Kонтакт особa: Жељко Петровић
Телефон: 051/ 413-068
Е-пошта: elas@teol.net

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):2006...

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Пројектовање и имплементација система менаџмента квалитетом према захтјевима стандарда ISO 9001:2000 подржаног рачунарском обрадом података(пројекат суфинансиран од Владе РС); 
 
Клијент:Адвокатска фирма Сајић 

Контакт подаци клијента
Kонтакт особa: Сајић Александар
Телефон: 051 277 620
Е-пошта:adv.sajic@blic.net

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):2006...

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Пројектовање и имплементација интегрисаног система менаџмента квалитетом према захтјевима стандарда ISO 9001:2000 (пројекат суфинансиран од Владе РС, Сертификација у току)