Срећко Стојаковић


Срећко Стојаковић

+387 65 144 339

sreckostojakovic@yahoo.com

Српских соколова 1, Добој

Занимање: Управљање квалитетом

Опис методологије извођења тренинга

Комора има сертификовни систем управљања квалитетом, у складу са међународним сатандардом ISO 9001:2000.
Дефиниције процеса Едукација и Консалтинг налази се у прилогу.
 
 
Клијент: Привредни и други субјекти општине Добој

Контакт подаци клијента
Контакт особа: Далибор Ђерић
Телефон: 053 200 371
Е-пошта:mdp @teol.net

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):26.11.2001. -

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
Intercooperation Switzerland „Municipal Development Programme“

Семинари и радионице на теме:
- Локални економски развој;
- Изградња капацитета локалне управе (инфраструктура, организација, стратегије, комуникације, итд.);
- Управљање пројектима;
итд.
 
Клијент: Привредни и други субјекти регије Добој

Контакт подаци клијента
Контакт особа: Бојан Војводић
Телефон: 051 434 240
Е-пошта: bojan.vojvodic@blic.net

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):01.01.2003. – 31.12.2008.

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
ГТЗ – Њемачко друштво за техничку помоћ и сарадњу „Промоција малих и средњих предузећа у сјеверној БИХ“

Семинари и радионице на теме:
- Савјетовање предузећа у оснивању;
- Савјетовање малих и средњих предузећа;
- Локални економски развој;
- Технологија кластера;
итд.
 
Клијент: Средње школе регије Добој

Контакт подаци клијента
Контакт особа: Силба Ајдаров
Телефон: 051 216 238
Е-пошта:silba@bips.no

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):01.01.2000. -

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
БИП – Business Innovations Programs „Young Enterprises“

Семинари и радионице на теме:
- Бреинсторминг;
- Тимски рад;
- Дефиниција пословне идеје;
- Оснивање предузећа;
- Истраживање тржишта;
- Маркетинг план;
- Бизнис план;
- Процес производње/давање услуга;
- Књиговодство;
- Сајмови;
итд.
 
Клијент: Привредни и други субјекти регија Бања Лука, Бијељина и Добој

Контакт подаци клијента
Контакт особа: Директори/секретари регионалних комора
Телефон: Телефони регионалних комора
Е-пошта: адреса регионалних комора

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):10.06.2008. – 01.09.2008.

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
JICA – Japanese International Cooperation Agency „Производни менаџмент за земље Југоисточне Европе“.
У регионалним коморама Бања Лука, Бијељина и Добој одржани су једнодневни семинари на поменуту тему којима је присуствовало укупно око 70 учесника
 
Клијент: Привредни субјекти регије Добој

Контакт подаци клијента
Контакт особа: Консултована лица (око 50 годишње)
Телефон: Телефони консултованих лица
Е-пошта: адресе консултованих лица

Вријеме реализације пројекта од-до (датум):01.07.2004. -

Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати)
„Бизнис биро“ – Пословно савјетовање

Коморска канцеларија отворена за све заинтересоване, у редовним временским терминима (уторак и четвртак) од 10.00 – 14.00 часова;
Консалтинг на теме:
- Услови за оснивање фирми (предузећа или занатско-предузетничке радње) у РС;
- Проблематика организације пословања фирме (израда материјала код оснивања предузећа – Статут, пословници, избор и рад органа управе, итд.);
- Проблематика текућег пословања фирме (финансијска, технолошка и друга стручна проблематика);
- Тумачење законске регулативе;
- Проблематика лиценци и дозвола за обављање дјелатности;
- Израда тендерске документације;
- Израда пословних планова и технолошких пројеката;
- Интернационализација малих и средњих предузећа;
- Информациони системи предузећа;
- Маркетинг предузећа, посебно сајмови и интернет;
итд.