Радојка Ножица


Радојка Ножица

+387 65 955 765

radanozica@gmail.com

Драгомира Драге Малића 1, Бања Лука

Занимање: Управљање квалитетом